I olika situationer i livet kan människor och organisationer behöva en neutral person att sortera tankarna med. En hjälp – ett stöd för att förstå orsaker och samband, bryta destruktiva mönster och hitta nya strategier.

Vår inriktning är utvecklingsarbete, handledning, utbildning, utredning, stödsamtal och enskild terapi. Vi arbetar med enskilda människor men också med grupper och organisationer.

Välkommen till oss på Hultins.

TEL 063-103231

INFO@HULTINS.NET

hultins.net © 2008 – 2019