Vi tycker att varje kunds behov är unika men ibland också ganska lika. Vi vill i samarbete med kunden utforma den aktuella tjänsten. Här följer ett antal exempel på tjänster vi kan erbjuda.

Samtalsstöd
I olika situationer i livet kan människor behöva en neutral person att sortera tankarna med. Ett bollplank, för att förstå orsaker och samband, bryta destruktiva mönster och hitta nya strategier. Det kan handla om allt från ett samtal till en längre kontakt. Man behöver inte veta vilket från början utan det resonerar vi oss fram till.

Enskild psykoterapi
Om enskild psykoterapi skulle vara aktuellt finns flera möjligheter att välja mellan. Vi kan erbjuda allt från den mer traditionella terapin till den affektfokuserade korta psykoterapin ISTDP. Den sistnämnda är en av de former som Socialstyrelsen rekommenderar för behandling av ångest och depressioner. Se vidare beskrivning under Kris- och traumabehandling.

Utredning – Utvärdering
Vi kan göra utredningar och kartläggningar av enskildas psykosociala situation. Vi kan också arbeta med utvärdering av verksamheter som har anknytning till vårt kompetensområde.

Handledning
Ärende- och processhandledning kan erbjudas enskilt till chef, medarbetare eller arbetslag. Handledning kan alltså ske enskilt eller i grupp.

Grupp-arbetslagsutveckling
På likartat sätt som för den enskilde, behöver också grupper av olika slag reflektera över sin situation
regelbundet för att fortsätta att utvecklas. Det kan ske via grupphandledning men vi kan också erbjuda riktad arbetslagsutveckling. Beroende på behovet lägger vi upp arbetet tillsammans med er.

Utbildning
Vi kan erbjuda såväl fasta utbildningar som skräddarsydda för er inom områdena Organisation – Företagshälsovård och Socialt arbete. Exempel på teman för utbildningar

Organisation – Företagshälsovård
▪ Stresshantering
▪ Kommunikation
▪ Presentationsteknik
▪ Konsultativt arbetssätt
▪ Projektmetodik
▪ Etik och Värdegrund

Socialt arbete
Behandlingsassistentutbildning
Personlig assistentutbildning
Samtalsmetodik
Nätverksarbete

TEL 063-103231

INFO@HULTINS.NET

hultins.net © 2008 – 2019