Gunnar Hultin är Socionom sedan 1976 och legitimerad psykoterapeut. Gunnar har steg 1 utbildning i individual- och familjeterapi, olika handledarutbildningar, kognitivt inriktad gruppledarutbildning, konsekvenspedagogisk utbildning. Han är steg 2 utbildad i EMDR och färdig ISDP terapeut juni 2015. Gunnar har arbetat med socialt arbete med ungdomar och missbruk i Stockholm och Östersund under ca 12 år. Han har varit chef för den öppna ungdoms- och missbruksverksamheten i Östersund under 6 år. Gunnar arbetade på Högskolan i Östersund med utbildning för socionomer i 2 år och 16 år som utbildare och studierektor för behandlingsassistenter, personliga assistenter och elevassistenter vid Birka fhs. Han har även arbetat med psykoterapier vid Psykoterapienheten och varit beteendevetare vid landstingets företagshälsovård. Arbetar nu med psykoterapier, utbildning och utvecklingsuppdrag i egen regi sedan januari 2006. Sedan hösten 2010 arbetar Gunnar också som psykoterapeut med traumatiserade flyktingar i Jämtlands län.

Inger Hultin är Socionom sedan 1977, hon har genomgått projektledarutbildning, utbildning för auktorisation i organisationsdiagnos, utbildning i effektivare grupp och ledarskap samt konsultativt arbetssätt. Inger har handledarutbildning i psykosocialt arbete 30 hp. Inger har arbetat ca 15 år som socialarbetare med missbruk, kriminalvård, kommunal socialtjänst och som kurator inom vuxenutbildningen.
1991-1994 var Inger anställd inom AMU-gruppen, nuvarande Lernia AB, som utbildare och sedan 1994 arbetar hon genom eget företag(I/G Hultin AB).
Under de 15 år som egen företagare har uppdragen och uppdragsgivarna varierat. Det har bla handlat om uppdrag som utbildare/utvecklare för Östersunds kommun, Jämtkraft, Jämtlands läns landsting, Företagshälsovård, Mittuniversitetet, NBV, Birka folkhögskola, Luftfartsverket, Arbetsmarknadsverket.

TEL 063-103231

INFO@HULTINS.NET

hultins.net © 2008 – 2019